Gudstjeneste i Digermulen 25.03.07

Søndag 25. mars 2007 var Svolvær Frimurerkor invitert til å synge under gudstjenesten i Digermulen kirke. Dette var forøvrig avskjedsgudstjenesten til prost Torgeir Horn, så det var mye folk i kirka. Frimurerkoret sang: "Pilgrimskoret", "Herre Gud ditt dyre navn og ære" og til slutt "Lofotkoral".

 

Foto: Anitra Westerlund