Lydfiler

Sang Stemme  
Pilgrimskor Alle stemmer  
1. tenor  
2. tenor  
1. bass  
2.bass  
 The Longest time (Billy Joel)    
 (kommer senere)  
2. tenor  
1. bass  
2. bass  
 

Herre Gud ditt dyre navn og ære

 

Alle stemmer
1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
   Lofotkoral Alle stemmer
1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
    Til Østerland Alle stemmer
1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
  Vaaren av Grieg Alle stemmer
1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
Solo
Ave Verum 1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
Den Hellige stad 2.tenor
1.bass
Alle stemmer
Herrens bønn (fader vår) Herrens bønn
Den store stjerna Alle stemmer
1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
Locus iste 1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
Alle stemmer

Noter

En sangers bønn 1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
Sangerhilsen 1. tenor
2. tenor
1. bass
2. bass
Venner 1.tenor
2.tenor
1.bass
2.bass
Forbønn 1.tenor
2. tenor
bass
Gloria unisont