Plan for høsten 2013              
                   
uke dato ukedag aktivitet Repertoar       Forslag til reperetoar høsten 2013
35 28.aug onsdag vanlig korøvelse Locus Iste, Pie Jesus, Venner   Locus Iste    
36 04.sep onsdag vanlig korøvelse Locus Iste, Pie Jesus, Venner   Slavekoret    
37 11.sep onsdag vanlig korøvelse 2. grads sanger Locus Iste, Pie Jesus, Venner Pilgrimskoret  
38 18.sep onsdag vanlig korøvelse 2. grads sanger Locus Iste, Pie Jesus, Venner Jag har hørt om en stad  
39 25.sep onsdag vanlig korøvelse 2. grads sanger Locus Iste, Pie Jesus, Venner Pie Jesus    
38 27.sep fredag 2. grads møte         Landkjenning  
40 02.okt onsdag vanlig korøvelse Locus Iste, Pie Jesus, Venner   Kjærlighetsvise, Halvdan Sivertsen
41 09.okt onsdag vanlig korøvelse Locus Iste, Pie Jesus, Venner        
42 16.okt onsdag vanlig korøvelse m/sangped. Locus Iste, Pie Jesus, Venner Repertoar Narvik  
43 23.okt onsdag vanlig korøvelse Locus Iste, Pie Jesus, Venner   Locus Iste    
43 26.okt lørdag Korstevne Narvik         Pie Jesus    
44 30.okt onsdag vanlig korøvelse Sanger til Stavanger     Venner    
45 06.nov onsdag vanlig korøvelse Sanger til Stavanger          
46 13.nov onsdag vanlig korøvelse julesanger - sanger til Stavanger   Egnenummer Stavanger  
46 16.nov lørdag Sangerfest 25 års jub.       Locus Iste    
47 20.nov onsdag vanlig korøvelse julesanger - sanger til Stavanger   Venner, Halfdan Sivertsen  
48 27.nov onsdag vanlig korøvelse julesanger - sanger til Stavanger   Kunne æ skrive, Lars Bremnes
49 04.des onsdag vanlig korøvelse julesanger - sanger til Stavanger        
49 06.des fredag Julemøte logen julesanger - sanger til Stavanger   Fellesnummer Stavanger
49 08.des søndag Adventsmøte julesanger - sanger til Stavanger   Sangerhilsen, Edvard Grieg
50 11.des onsdag vanlig korøvelse julesanger       En Sangers Bønn, F.A. Reissiger
51 18.des onsdag vanlig korøvelse julesanger       Gud Signe Vårt Dyre Fedreland,
52 24.des julaften sang i Svolvær kirke       Slavekoret fra Nebukanesar
                   
16.nov Den glade Skrei - Ordenspromosjon og fest med damer og 25. års jubileum Julesanger julen 2013:  
              En rose er utsprungen  
              Den store Stjerna  
              Den hellig stad  
              Nordnorsk Julesalme  
              Det lyser i stille grender  
              O hellige natt