Lydfiler

Her er gudagott att vara
1.tenor

2.tenor

1.bass

2.bass

Herre Gud ditt dyre navn og ære

1.tenor
Herre_Gud_ditt_1-Tenor
2.tenor
Herre_Gud_ditt_2-Tenor
1.bass
Herre_Gud_ditt_1-Bass
2.bass
Herre_Gud_ditt_2-Bass

Lofotkoral

1.tenor
 Lofotkoral_1T
2.tenor
Lofotkoral_2T
1.bass
Lofotkoral_1B
2.bass
Lofotkoral_2B

 

Fader Vår

 1. tenor
 2. tenor

  1.bass

  2.bass

 

Mitt hjerte alltid vanker

 1. tenor
 2. tenor

  1.bass

  2.bass