Kommer brødre

Hovedmelodi

1.tenor

2.tenor

1.bass

2.bass